Thông tin máy chủ

DANH VONG Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - DANH VONG
Tổng tài khoản 73689
Tổng nhân vật 16287
Tổng số Hội 12
Tổng số GM 6
PK rớt đồ Có (Tình Yêu/Sức Mạnh), Không (Phục Hưng)
Quỹ bình ổn giá Tình Yêu (280.000 LC)

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội TOGETHER
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 0 Zen
thuế_chaos 0 %
Thuế shop 0 %
Thuế săn bắn 0 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+