Thông tin máy chủ

TEST (SEASON 17) Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - TEST (Season 17)
Tổng tài khoản 50272
Tổng nhân vật 9491
Tổng số Hội 13
Tổng số GM 11

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
CTC không hoạt động.

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+
CAPTCHA