Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 18.07.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 18.07.2024

Nội dung chính

 • Bảo dưỡng định kỳ máy chủ
 • Tối ưu hóa hệ thống giảm RAM của Game
 • Sao chép cho sự kiện Arca War Liên Máy Chủ cuối tuần
 • Fix lỗi kỹ năng MT4 DMG Count +2 không áp dụng cho Combo
 • Sức Mạnh và Mệnh lệnh sẽ tăng Combat Power
 • Fix lỗi 1 số trường hợp EXP không tăng trên Quạ/Ngựa thần
 • Fix lỗi không tham gia được sự kiện Chaos Castle khi đeo vũ khí
 • Chuẩn bị cho phiên bản Test Mu Online Season 19 Part 2-3, sử dụng nhân vật tại sự kiện Liên Máy Chủ. Dự kiến sẽ mở lại vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau

Máy chủ Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng

Cập nhật giới hạn Ability Crystals:

 • Ability Crystals: 6 cái/ngày
 • Ability Crystals (Bound): 36 cái/ngày

Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng sẽ có thay đổi bổ sung vào tuần bảo trì tiếp theo (dự kiến ngày 25.07.2024) để chào đón Newbie từ Speed.

Máy chủ Quyền Lực

 • Cập nhật TOA 3 (3 tuần) vào gói /hotro
 • Cập nhật 1 số vật phẩm vào Cash Shop: Bùa Kết Hợp Chaos, Bùa May Mắn (10%) (cả thường và nguyên tố)
 • Cập nhật drop Ability Crystals vào quái vật Elite từ map 1150 trở lên.
 • Cập nhật drop Jewel of Bless, Jewel of Soul vào toàn bộ quái vật Elite.

Quyền Lực sẽ có thay đổi đáng kể tại bảo trì tuần tiếp theo (dự kiến ngày 25.07.2024) để đón Newbie từ máy chủ Speed và có người chơi chuẩn bị đạt cấp độ 1200 tại máy chủ.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

01:26

Cập nhật các thay đổi dự kiến sẽ diễn ra trong lần bảo trì tiếp theo

Máy chủ Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng

Cập nhật giới hạn Ability Crystals:

 • Ability Crystals: 6 cái/ngày
 • Ability Crystals (Bound): 36 cái/ngày

Máy chủ Quyền Lực

 • Cập nhật TOA 3 (3 tuần) vào gói /hotro
 • Cập nhật 1 số vật phẩm vào Cash Shop: Bùa Kết Hợp Chaos, Bùa May Mắn (10%)
00:10

Bổ sung Ability Crystal vào Spot Elite tại cụm máy chủ Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng

Tại phiên bản Season 19 Part 2-1 hệ thống đã Fix Ability Crystal (Bound) không thể nhặt bởi nhân vật khác. Do đó, lượng cung Ability Crystal tại phiên bản này sẽ hạn chế hơn sau khi fix lỗi. Nhằm bổ sung nguồn Ability Crystal, sẽ áp dụng cơ chế sau:

Thời gian áp dụng: Kể từ 0h00 ngày 08.07.2024

 • Bổ sung Ability Crystal (Bound) và Ability Crystal vào Spot Elite thay Guardian Elite Opt Change Pcs. Drop từ Spot Elite sẽ không giới hạn số lượng drop trong 1 ngày.
 • Guardian Elite Opt Change Pcs sẽ có thể kiếm được thông qua Moss Jewel of Bless
00:44

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 27.06.2024

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 27.06.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến liên máy chủ
 • Sao chép cho sự kiện Công Thành Chiến liên máy chu.
 • Cập nhật lại sub-server tại máy chủ Speed: Sẽ chỉ có 2 sub-server 1 PVP và 1 NonPVP. 
 • Chuẩn bị một vài chi tiết để nâng cấp lên phiên bản Season 19 Part 2-1 cho toàn thể máy chủ.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

00:09

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 20.06.2024

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 20.06.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền Lực và Liên Máy Chủ
 • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chu.
 • Đóng máy chủ test Season 19 Part 2-1 để chuẩn bị cho phiên bản test Season 19 Part 2-3.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

09:56

Quản lý TK

+