Tin Tức

Gift Code chào mừng phiên bản mới 16.2

Gift Code Tình Yêu - 162TY

Gift Code Sức Mạnh - 162SM

Vật phẩm: 16 BOL 200% (Khóa)

Cấp độ có thể nhận: Từ 400 level trở lên

Thời gian hết hiệu lực của Gift Code: 23h59 ngày 28.11.2021

Truy cập vào mục Quà Tặng - https://id.lifemu.com/gift-code

16:12

Bảo trì máy chủ nâng cấp phiên bản Season 16.2

Thời gian dự kiến: Từ 14h00 đến 20h00 ngày 22.11.2021.

Người chơi đang sử dụng bản cũ Season 16.1 cần tải lại phiên bản Season 16.2 để vào game.

14:14

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 19.11

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện CTC

Một vài thông tin khác chúng tôi sẽ cập nhật khi bảo trì kết thúc. Người chơi vui lòng lưu ý, cần sử dụng launcher mới có thể vào game.

23:12

Bảo trì máy chủ Speed, Tình Yêu, Sức Mạnh (Test Season 16.2)

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 17h00

Cập nhật bản mới sửa lỗi, bổ sung NPC Gia Cường cho TY và SM Test.

  • OPT Gia Cường cũ giữ lại khi ép OPT mới

  • Fix OPT Convert 10% of Mana to Life hoạt động không chính xác

  • Sửa skill Crusher và Spiral Charge do hoạt động không chính xác

  • Fix lỗi không xoay đưuọc Vũ Khí AA2 Gun.

Một vài cập nhật khác sẽ được bổ sung khi bảo trì kết thúc.

16:06

Cập nhật Lịch Sử mua Cash Shop

Từ thời điểm này, người chơi có thể kiểm tra lịch sử mua Cash Shop ngay trên trang quản lý tài khoản - https://id.lifemu.com/cashshop-log

14:47

Quản lý TK

+