Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 09.05.2024

  • Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 09.05.2024

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War và Công Thành Chiến (Quyền Lực)
  • Sửa lỗi 1 số Spot có quái khác hệ tại Abyss 2 và 3 (Quyền Lực)
  • Sửa lỗi EXP quái vật Paraca Nixie Lake (Quyền lực)

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 08 / 05 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+