Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 12.05.2023

Thời gian bảo trì được đẩy lên sớm hơn và sẽ kết thúc trong 4 tiếng thay vì 8 tiếng như tuần trước. Người chơi vui lòng lưu ý.

Thời gian: Từ 09h00 đến 13h00.

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ (người chơi lưu ý cần bỏ Artifact xuống hòm đồ nhân vật để được sao chép)
  • Bổ sung Gift Code Ingame giành chiến thắng sự kiện BattleCore Tháng 4 cho máy chủ Tình Yêu: /battlecore - 20 BOL 200% khóa. Gift code có hiệu lực đến bảo trì định kỳ ngày 19.05.2023

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 12 / 05 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+