Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 24.01.2024

Thời gian dự kiến: Từ 09h30 đến 12h00

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ, cải thiện hệ thống mạng kết nối từ Viettel/FPT đến máy chủ
  • Mở lại các sub-server còn thiếu của toàn bộ máy chủ (Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng)
  • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core liên máy chủ

Mở đổi Mysterious Stone tại máy chủ Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng

  • 1 Seed Sphere 10 = 150 Mysterious Stone. Người chơi có nhu cầu vui lòng Liên hệ Fan Page để đổi.

Cập nhật máy chủ Quyền Lực

  • Fix lỗi offlevel không nhặt ngọc tại sub-server VIP
  • Đóng sub-server 8 sau khi đã cập nhật Drop tại các map thấp
  • Cập nhật thêm quái vật tại Aida 2, Tarkan 2 làm Nhiệm vụ 3
  • Chuẩn bị cho sự kiện Bảo Vệ Pháo Đài Sói - Đại Chiến Balgass

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 23 / 01 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+