Bảo trì nhanh máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng

Thời gian: Từ 13h00 đến 14h00 ngày 30.03.2024

Nội dung:

  • Fix lỗi vật phẩm không tự động ghép khi nhặt nếu trong hòm đã có vật phẩm tương tự nén Full.
  • Không đập được Jewel of Luck vào 1 số vật phẩm. Wing 5 không có OPT Luck nên sẽ không đập được Jewel of Luck (lỗi này đã được fix nên khác với bản Test).
  • Tăng Drop Zen trên toàn bộ các map
  • Chuẩn bị nhanh cho sự kiện Chaos Card và Miracle Coin.

Sau bảo trì vui lòng chạy lại Launcher để cập nhật phiên bản mới.

Đăng vào 30 / 03 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+