Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 13.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 13.03.2024

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War liên máy chủ, Arca War và Công Thành Chiến Quyền Lực.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 13 / 03 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+