Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 17.01.2024

Thời gian dự kiến: Từ 09h15 đến 12h00

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép cho sự kiện Công Thành Chiến liên máy chủ
  • Tăng tỷ lệ Drop Condor Flame tại map Barrack (Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng)
  • Chuẩn bị một vài config cho máy chủ mới Quyền Lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 16 / 01 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+