Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 19.10.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 19.10.2023

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core liên máy chủ
  • Giảm 1 sub-server pvp máy chủ Danh Vọng
  • Bổ sung 1 sub-server NonPVP và thay đổi cơ chế pkclear tại máy chủ Tình Yêu. Phí rửa tội 1 mạng - 50.000.000 Zen, khi PK 40 mạng cần rửa tội để tiếp tục PK. Sub NonPVP EXP thấp hơn 20%, Drop thấp hơn 30%.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 19 / 10 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+