Gift Code Tẩy MT 3-4

Vào ngày bảo trì vừa qua Skill Fire Blow đã được chỉnh sửa lại theo update của IGCN, do đó LifeMU sẽ hỗ trợ toàn bộ người chơi 1 bộ Tẩy MT 3-4.

Code: TAYMT34

  • Tẩy Master 3 và 4 (cần sử dụng trong 1 tuần, không thể trade hoặc để cửa hàng)
  • Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Thời hạn hiệu lực: đến 23h59 ngày 11.05.2022

Truy cập vào mục Quà Tặng – https://id.lifemu.com/gift-code

Đăng vào 05 / 06 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA