Mở thêm sub-server 7 Vip NonPVP

Thời gian: 20h00 ngày 26.01.2024

  • EXP tương đương với sub-server 2 VIP NonPVP
  • Drop tương đương với sub-server thường PVP
  • Phục vụ mục đích luyện cấp do sub-server 2 NonPVP đã đạt lượng online 85%, Spot tại map cao không có nhiều.

Đăng vào 26 / 01 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+