Arca War lần 1 (Sức Mạnh)

Thời gian: 20h00 đến 21h00 ngày 10.04

  • Arca War sẽ là sự kiện mở đầu cho phong trào các sự kiện War Guild trong thời gian tới.

Giải thưởng cơ bản

  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild). Tùy từng map sẽ có loại buff khác nhau. Mặc định – 20% EXP base/1 map.

  • Chiếm 2 map sẽ có buff tăng 40% EXP base cho toàn bộ thành viên Guild (lưu ý chỉ tính riêng cho Guild chứ không phải Liên Minh).

Giải thưởng chiếm map

  • Chiếm 1 map bất kỳ: 1 Condor Flame (2 map sẽ nhận 2 Condor Flame).

Đăng vào 06 / 04 / 2021 bởi admin

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+