Arca War Tình Yêu và Sức Mạnh

Máy chủ Tình Yêu: 20h00 đến 21h00 ngày 02.05

  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày

  • Guild chiếm được map Ubaid (nếu có): 10k Wcoin

  • Guild chiếm được cả 2 map: 20k WCoin

Máy chủ Sức Mạnh: 21h00 đến 22h00 ngày 02.05

  • Chiếm 1 map bất kỳ: 1 Condor Flame

  • Chiếm 2 map: 2 Condor Flame hoặc chọn 1 Wing 3 + 0 + 0 bất kỳ (tức thay vì 2 condor flame thì có thể chọn 1 Wing 3+ 0 + 0).

Các chủ Guild vui lòng nộp rena và đăng ký tham gia trong 10 phút đầu.

Đăng vào 27 / 04 / 2021 bởi admin

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+