Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 08.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 19h00 (thời gian dự kiến, nếu có thay đổi sẽ thông báo trước 30 phút).

Sau bảo trì cần chạy launcher hoặc tải Patch để có thể vào game.

Thông tin chi tiết truy cập theo đường dẫn sau - https://tintuc.lifemu.com/bao-tri-dinh-ky-may-chu-ngay-08-04/

Đăng vào 07 / 04 / 2021 bởi admin

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+