Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 05.05.2023

Thời gian: Từ 10h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ (người chơi lưu ý cần bỏ Artifact xuống hòm đồ nhân vật để được sao chép)
  • Kết thúc chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ 30.04 - 01.05
  • Fix lỗi những STT lắp được cùng 1 hệ tại ô mở rộng của STT cấp 2 (những sách lắp lỗi chúng tôi sẽ đổi hệ bất kỳ ô mở rộng của sách nếu người chơi không có yêu cầu về hệ hoặc người chơi có thể gửi thông tin đổi sang hệ mong muốn và cấp độ vẫn sẽ được giữ nguyên). Lỗi này xuất hiện sau khi cập nhật lên sách cấp 2 và những người nâng cấp sớm có thể lắp được các hệ sai nguyên tắc. Quá trình quét sẽ diễn ra trong vài tuần.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 07 / 05 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+