Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 05.09.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 05.09.2023

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép sự kiện Công Thành Chiến liên máy chủ
  • Tiếp tục giảm tải vấn đề lag cửa sổ ở 1 số trường hợp
  • Kết thúc sự kiện mừng quốc khánh - tắt gift code /quockhanh.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 05 / 09 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+