Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 06.01.2023

Thời gian: Từ 14h00 đến 18h00 ngày 06.01.2023

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Kết thúc sự kiện Gift Code mừng năm mới 2023
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ. Dữ liệu sẽ được lấy vào lúc 10h00 ngày 06.01.2023, do đó người chơi tham gia sự kiện Arca War liên máy chủ cần lưu ý chuẩn bị nhân vật trước thời điểm này. Quá trình xử lý dữ liệu sẽ diễn ra Online.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 05 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA