Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 06.05

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Kết thúc sự kiện gift code ingame 30-04, 01-05.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 05 / 05 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA