Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 10.03.2023

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sửa 1 số lỗi nhỏ còn tồn đọng sau khi cập nhật Season 18 Part 1-3
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Chuẩn bị cho máy chủ Speed Volcano.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 09 / 03 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+