Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 16.12.2022

Thời gian: Từ 10h00 đến 16h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sửa lỗi nhiệm vụ hòm đồ Zyro.
  • Cập nhật lại giá Cash Shop cho máy chủ Tình Yêu. Cập nhật lại phí đổi Set và Vũ Khí Ruud cho máy chủ Tình Yêu. Phí đổi mới sẽ tương đương với máy chủ Sức Mạnh.
  • Mở nâng cấp TOA 3 cho máy chủ Phục Hưng. (4 TOA 2 = 1 TOA 3)
  • Chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Moss (Tình Yêu và Sức Mạnh)
  • Chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến Phục Hưng

Về phiên bản Season 18 Part 1-3 (Set Ruud mới, VK Ruud mới vật phẩm Artifact)

  • Trong quá trình bảo trì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho phiên bản Season 18 Part 1-3. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ mở test phiên bản mới. Toàn bộ nhân vật của các Guild lớn ở Tình Yêu và Sức Mạnh sẽ được sao chép cho máy chủ test thử nghiệm (sẽ tương tự như máy chủ test cho Season 18 Part 1-1).

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 16 / 12 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+