Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 22.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 21 / 04 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA