Bảo trì cập nhật phiên bản Season 16 Part 2 cho máy chủ Speed (Test)

  • Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h30 (chỉ bảo trì duy nhất máy chủ Speed)

  • Người chơi muốn thử nghiệm phiên bản Season 16 Part 2-2 cần tải lại bản Full mới (tạm thời sẽ chỉ có bản Tiếng Anh). 2 phiên bản riêng biệt cho Season 16 Part 1 và Season 16 Part 2.

Đăng vào 12 / 10 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+




CAPTCHA