Bảo trì máy chủ nâng cấp phiên bản Season 16.2

Thời gian dự kiến: Từ 14h00 đến 20h00 ngày 22.11.2021.

Người chơi đang sử dụng bản cũ Season 16.1 cần tải lại phiên bản Season 16.2 để vào game.

Đăng vào 22 / 11 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA