Bảo trì toàn bộ máy chủ cập nhật phiên bản Season 18

Thời gian: Từ 13h00 đến 20h00 ngày 07.11.2022

  • Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh và Test cố định.
  • Cấp độ tối đa tại phiên bản trên vẫn là 1450. Cấp độ 1500 sẽ được áp dụng tại phiên bản Season 18 Part 1-2 tương tự như Webzen Korea.
  • Người chơi có thể tải bản mới Season 18 hoặc chạy update trực tiếp từ Season 17. Chạy update từ Season 17 sẽ khá lâu nên nếu có thời gian vui lòng cân nhắc tải luôn bản Season 18.

Sự kiện đua top nhân vật mới IK sẽ bắt đầu ngay sau bảo trì

Thời gian: Từ 07.11.2022 đến bảo trì ngày 18.11.2022

Giải thưởng:

  • Hạng 1: Wing 3 + 15 + Luck + 2 OPT tự chọn / Set Ruud 3 + 0 + Luck / Vũ Khí Ruud 3 + Luck + 3 OPT tự chọn
  • Hạng 2: Wing 3 + 13 + Luck + 1 OPT tự chọn / Set Ruud 2 + 0 + Luck / Vũ Khí Ruud 2 + Luck + 3 OPT tự chọn
  • Hạng 3: Wing 3 + Luck + 1 OPT tự chọn / Set Ruud 1 + 0 + Luck của Class tương ứng / Vũ Khí Ruud 1 + Luck + 3 OPT tự chọn

Lưu ý:

  • Toàn bộ sự kiện áp dụng cho cả máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.
  • Vật phẩm chỉ được nhận cho class IK.
  • Thông tin có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra

Đăng vào 07 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+




CAPTCHA