Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 06.10.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 06.10.2023

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến và Đấu Trường Sinh Tử liên máy chủ
  • Kết thúc sự kiện Gift Code trung thu

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 05 / 10 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+