Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 10.11.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 10.11.2023

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Giảm 1 sub VIP NonPVP và 1 sub PVP thường (Danh Vọng)
  • Tăng khả năng giảm độ bền của Sói Hoàng Kim
  • Cập nhật chuỗi sự kiện mừng sinh nhật máy chủ Phục Hưng. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại bài viết riêng

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 10 / 11 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+