Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 19.09.2023

Thời gian dự kiến: Từ 15h00 đến 19h00 ngày 19.09.2023

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép sự kiện Arca War liên máy chủ ngày 24.09.2023
  • Cập nhật sự kiện Season Pass cho máy chủ Danh Vọng
  • Giảm 1 sub-server PVP tại Danh Vọng.

Đăng vào 19 / 09 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+