Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 23.11.2022

Thời gian: Từ 15h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng máy chủ sớm thay bảo trì định kỳ ngày Thứ 6. Những Guild đăng ký sự kiện Liên Máy Chủ sẽ được sao chép online vào lúc 10h00 ngày Thứ 6 (25.11.2022)
  • Nâng cấp bảo mật toàn bộ máy chủ
  • Mở map Event VIP cho máy chủ Phục Hưng

Thông tin bổ sung sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc

Đăng vào 23 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA