Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 26.03 (lịch dự kiến)

Thời gian: Từ 21h00 đến 22h00 (dự kiến)

Nội dung:

  • Nâng cấp tài nguyên máy chủ để chuẩn bị cho 2 ngày cuối tuần.

  • Sức Mạnh - Tăng số lượng sub-server có quái lên 10, bổ sung thêm 1 sub VIP NonPVP (sub-server 3). Tức cấu trúc sv sẽ như sau: Sv1 - NONPVP, Sv2-3 - NONPVP (Vip), Sv4-10 - PVP, Sv12 - xoay Moss.

  • Tình Yêu: Thay đổi event thỏ ngọc, ô dù tương tự như Sức Mạnh (2 con/1 loại quái/1 map).

Chúng tôi sẽ thông báo và chỉnh sửa ở bài viết này nếu có thay đổi.

Đăng vào 26 / 03 / 2021 bởi admin

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+