Gift code ingame hỗ trợ người chơi

Gõ lệnh ingame: /hotro

  • 50 BOL 200% khoá
  • Có thể sử dụng cho bất kỳ cấp độ nào

Hạn sử dụng: Đến bảo trì tiếp theo. Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh

Đăng vào 23 / 09 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA