Gift Code mừng lễ 30.04 - 01.05

Code: EVENT3415

  • BOL 200% x30 (Khóa)
  • Demon - 7 ngày
  • Statue of Hawk - 7 ngày

Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Thời hạn hiệu lực: đến 23h59 ngày 05.05.2022

Nếu bạn đang sở hữu 2 vật phẩm Demon và Statue, có thể ghép lại với vật phẩm trong Gift Code để tăng thời hạn sử dụng.

Đăng vào 26 / 04 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA