Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 16.05.2024

  • Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 16.05.2024

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền Lực và Arca War liên máy chủ
  • Cập nhật Gift Code /battlecore cho máy chủ Tình Yêu - máy chủ giành chiến thắng trong sự kiện Tháng 05.

Cập nhật Gift Code mừng sinh nhật LifeMU: /cmsnlifemu

  • Thời hạn sử dụng: Từ sau bảo trì ngày 16.05.2024 đến bảo trì ngày 20.06.2024

Máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng

  • 100 BOL khóa 200%

Máy chủ Quyền Lực

  • 100 BOL khóa 50%

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 15 / 05 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+