Tải Game

Máy tính cần cài đặt những phần mềm sau
Microsoft .NET Framework 4.8.1 Microsoft Visual C++ 2015

Bản Full

  • Cập nhật: 11.01.2024
  • Dung lượng: 1500Mb
Bản Full
Driver card màn hình

Quản lý TK

+