Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 25.05.2023

Bảo trì định kỳ tuần này sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 thay vì thứ 6 để chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 6 năm và BattleCore liên máy chủ.

Thời gian: Từ 09h00 đến 13h00

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 24 / 05 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+