Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 28.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 28.03.2024

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Fix 1 số lỗi đã phát hiện tại phiên bản Season 19 Part 1-3. Cập nhật vị trí các Spot mới
  • Giảm Drop ngọc tại quái vật dưới cấp độ 140 đối với sub-server thường (Quyền Lực)
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War, Công Thành Chiến máy chủ Quyền lực và Arca War liên máy chủ

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 28 / 03 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+