Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 30.05.2024

  • Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 30.05.2024

Nội dung:

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 29 / 05 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+