Bảo trì máy chủ ngày 10.01.2024

Phát hiện một vài lỗi đến từ máy chủ nên sẽ tiến hành bảo trì gấp. Bảo trì sẽ thay thế cho bảo trì định kỳ tuần này.

  • Thời gian dự kiến: Từ 11h30 đến 16h00.

Xin thứ lỗi về vấn đề này ạ!

Đăng vào 10 / 01 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+