Bảo trì máy chủ Speed, Tình Yêu, Sức Mạnh (Test Season 16.2)

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 17h00

Cập nhật bản mới sửa lỗi, bổ sung NPC Gia Cường cho TY và SM Test.

  • OPT Gia Cường cũ giữ lại khi ép OPT mới

  • Fix OPT Convert 10% of Mana to Life hoạt động không chính xác

  • Sửa skill Crusher và Spiral Charge do hoạt động không chính xác

  • Fix lỗi không xoay đưuọc Vũ Khí AA2 Gun.

Một vài cập nhật khác sẽ được bổ sung khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 11 / 11 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA