Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 05.01.2024

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 05.01.2024

  • Bảo trì toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Chuẩn bị cho máy chủ Test Quyền Lực (19h30 ngày 05.01.2024)
  • Cập nhật Gift Code /battlecore - BOL 200% (x20) cho máy chủ giành chiến thắng trong sự kiện Battle Core (Phục Hưng). BOL có hạn sử dụng 1 tuần kể từ khi nhận.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 04 / 01 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+