Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 21.03.2024

Thời gian dự kiến: 

  • Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng: Từ 09h30 đến 20h00
  • Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Cập nhật phiên bản Season 19 Part 1-3 cho các máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War máy chủ Quyền lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Đăng vào 20 / 03 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+