Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 08.07

Thời gian: Từ 14h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ.
  • Fix lỗi thiếu 1 vài quái vật tại sự kiện Monster Soul
  • Fix lỗi cho máy chủ test Season 17.2

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 08 / 07 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA