Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 20.05

Thời gian: Từ 13h30 đến 19h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Cập nhật lại quái tại 1 số map thấp liên quan đến nhiệm vụ cơ bản
  • Cập nhật lại toàn bộ hệ thống DMG thuộc tính nhằm fix lỗi STT không có Linh Thạch có thể đánh ra DMG min, STT gắn linh thạch bị Miss DMG.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 20 / 05 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA