Update dự kiến liên quan đến Season 19 Part 1-3

Do hệ thống chỉ số quái bổ sung thêm 1 vài chỉ số liên quan đến Wing 5 và để mức DEF chuẩn cho cả vật lý và phép nên đối với các Spot cũ (20-22 quái) thì 1 số nhân vật tầm trung không có khả năng luyện tại các map cao. Dự kiến trong ngày Thứ 2-3 tuần tới sẽ tiến hành bổ sung thêm các chức năng sau (xử lý Online)

  • Bổ sung thêm các Spot nhỏ, 1 số Spot không có quái Elite và 1 số Spot nhiều quái sẽ có quái Elite. Số lượng quái sẽ ít hơn các Spot mặc định cũ.
  • Tăng EXP cơ bản của toàn bộ quái vật - tức các Spot cũ sau khi cập nhật sẽ nhận được EXP cao hơn. Các Spot mới EXP sẽ thấp hơn so với Spot cũ từ Season 19 Part 1-2, tuy nhiên sẽ không chênh lệch nhiều.
  • Bổ sung thêm 1 Spot Elite Full hệ vào mỗi sub-server. Số lượng quái Elite sẽ tăng lên (dự kiến mỗi hệ 4 quái).
  • Giới hạn Drop 1 ngày từ 1 nhân vật đối với Ability Card (Bound) sẽ nâng lên thành 12 thay vì 3. Ability Card giao dịch được vẫn giữ nguyên là 3.
  • Fix tỷ lệ DMG Rate/Critical khi sử dụng bùa Rate/Critical. Bùa sẽ không tăng tỷ lệ DMG.

Về vấn đề sự kiện liên máy chủ như thường lệ tuần Update đầu tiên sẽ không tổ chức do có thay đổi liên quan đến dữ liệu và việc sao chép qua máy chủ thứ 3 có thể gây ra lỗi. Sự kiện sẽ quay trở lại khi phiên bản đã ổn định và việc sao chép không gặp lỗi - có thể vào Chủ Nhật tuần tiếp theo (31.03.2024). Dự kiến Arca War sẽ tổ chức trước do số lượng người chơi tại event này hạn chế cũng như tránh phát sinh lỗi tại sự kiện đông người chơi tham gia - Công Thành Chiến.

Ngoài ra, kể từ sự kiện liên máy chủ đầu tiên của phiên bản Season 19 Part 1-3 sẽ dừng hỗ trợ Muun và bùa miễn phí ở Cash Shop, đồng thời giải thưởng tại sự kiện cũng sẽ có thay đổi cho phù hợp với phiên bản và cơ chế mới.

Đăng vào 23 / 03 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+