Tin Tức

Bảo trì máy chủ Speed, Tình Yêu, Sức Mạnh (Test Season 16.2)

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 17h00

Cập nhật bản mới sửa lỗi, bổ sung NPC Gia Cường cho TY và SM Test.

  • OPT Gia Cường cũ giữ lại khi ép OPT mới

  • Fix OPT Convert 10% of Mana to Life hoạt động không chính xác

  • Sửa skill Crusher và Spiral Charge do hoạt động không chính xác

  • Fix lỗi không xoay đưuọc Vũ Khí AA2 Gun.

Một vài cập nhật khác sẽ được bổ sung khi bảo trì kết thúc.

16:06

Cập nhật Lịch Sử mua Cash Shop

Từ thời điểm này, người chơi có thể kiểm tra lịch sử mua Cash Shop ngay trên trang quản lý tài khoản - https://id.lifemu.com/cashshop-log

14:47

GIFT CODE CHÚC MỪNG NGÀY 20.10

Quà chúc mừng chị em phụ nữ và những anh em độc thân ở nhà chơi MU

  • Tình Yêu - 2010TY

  • Sức Mạnh - 2010SM

  • 20 BOL 200%

  • Cấp độ có thể nhận: Từ 400 level trở lên

Thời hạn Gift Code - Từ ngày 20.10.2021 đến hết ngày 21.10.2021

Truy cập vào mục Quà Tặng - https://id.lifemu.com/gift-code

16:53

Quản lý TK

+
CAPTCHA