Tin Tức

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TOÀN BỘ MÁY CHỦ NGÀY 21.01.2022

Thời gian: từ 15h00 đến 20h00

Nội dung:

  • Bảo dưỡng máy chủ

  • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War Liên Máy Chủ Lần 3

  • Cập nhật sửa lỗi cho máy chủ test Seasson 17

Một vài thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

21:56

Quản lý TK

+