Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 24.12

Thời gian: từ 16h00 đến 20h00

Nội dung:
- Bảo dưỡng máy chủ
- Cập nhật Season 17 cho máy chủ test (speed cũ)
- Cập nhật Gift Code Noel
- Cập nhật lại drop trong hòm Goblin, bỏ các spot Goblin tại các map thấp. Cập nhật thời gian hồi sinh của Goblin. 
 
Một vài nội dung khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

21:56

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 10.12

Thời gian: Từ 14h00 đến 19h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core liên máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ, mở máy chủ Đấu Trường dành riêng cho Arca War.

19:37

Quản lý TK

+