Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 01.04

Thời gian: Từ 14h00 đến 19h00 (thời gian dự kiến, nếu có thay đổi sẽ thông báo trước 30 phút).

  • Fix triệt để lỗi hồi AG tại máy chủ Tình Yêu và sub-server 9-10 Sức Mạnh. Delay skill của 1 số class.

  • Cập nhật tỷ lệ Drop Ruud tại Mastery Box – 50%/tổng tỷ lệ. (50% Ruud/35% Item (BOL, Jewel)/15% Zen)

  • Ổn định lại drop Jewel – bỏ Drop các loại jewel từ map kanturu trở xuống (ngoại trừ Chaos). Cấp độ quái càng cao, tỷ lệ drop càng cao

  • Fix Range của Ice Break Mastery theo đúng hiển thị

Một vài thay đổi khác sẽ được cập nhật khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 31 / 03 / 2021 bởi admin

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+