Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 04.11

Thời gian dự kiến: Từ 13h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sửa lỗi phiên bản Season 18
  • Chuẩn bị quá trình cập nhật Season 18.1 cho các máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh và Test. Dự kiến sẽ tiến hành cập nhật trong tuần tới. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 03 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+